สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

ชุดสมัครสมาชิกสมาคมฯ 2563

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
ฉบับที่ 8 /2563
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อายุ 20 – 60 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาในจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และ ร้อยเอ็ด)หรือจังหวัดอื่นๆ ต้องอ้างอิงสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร

มีให้เลือกทั้งแบบตรวจสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  1. ตรวจสุขภาพ ไม่มีโรคประจำตัว      คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท
  2. ตรวจสุขภาพ มีโรคประจำตัว           คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท
  3. ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่มีโรคประจำตัว  คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท
  4. ไม่ตรวจสุขภาพ มีโรคประจำตัว       คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2563  สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร (วันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์  0-4571-4733 , 08-1876-3533 , 09-1064-9705
Website : https://cayasocoop.or.th   Line : 0910649705