สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

ประกาศรายชื่อกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563