สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินายบุญยง สายงาม

นางทัศนีย์ อินอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินายบุญยง สายงาม
ณ วัดบ้านค้อเหนือ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562