สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินายพลขัน สุระขันธ์

นายสงบ ชื่นตา นายกสมาคมฯ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินายพลขัน สุระขันธ์
ณ วัดบ้านโคกยาว ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562