สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินางอำนวย รักพงษ์พันธ์

นางวนิดา เศลารักษ์ กรรมการสมาคมฯ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินางอำนวย รักพงษ์พันธ์
ณ วัดประชาอุทิศ ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562