สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินางประครอง ขยันหา

นายปานพกรณ์ หูตาชัย กรรมการสมาคมฯ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินางประครอง ขยันหา
ณ วัดบ้านนาโพธิ์ ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562