สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2563