สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

เปิดแล้ว! รับสมัครบุคคลทั่วไปอายุ 20-65 ปี ดาวน์โหลดชุดสมัคร ...

>>> ดาวน์โหลดรายละเอียด <<< ...

>>> ดาวน์โหลดรายละเอียด <<< ...

ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสมาชิก Gida ***ขั้นตอนการสมัครมี 3 ขั้น ...

ขั้นตอนที่ 2 แลกเงินบาทเป็น ETH ***ขั้นตอนการสมัครมี 3 ขั้นต ...