สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายบุญมี เสาร์ทอง

นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง นายกสมาคมฯ และ นางดวงพร เพลินสมบัติ กรรมการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ นายบุญมี เสาร์ทอง ณ วัดกุดตากล้า ต.สงเปือย