สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายมานิตย์ ชูรัตน์

นางผกากรอง นามกอง และ นายสุนนท์ จันทร์แก้ว กรรมการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายมานิตย์ ชูรัตน์