สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางละเอียด คำสวาสดิ์

นายดำริ นนท์สามารถ อุปนายกคนที่ 2 มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนางละเอียด คำสวาสดิ์ ณ เมรุวัดเวฬุวัน บ้านหัวโทน ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด