สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายวิ ประสพดี

นายสุรินันท์ จักรวรรณพร กรรมการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นายวิ ประสพดี ณ วัดบ้านมะพริก ต.ทุ่งนม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร