สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางแดง สมจิต

นายอธิษฐ์พัฒน์ ชราศรี กรรมการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นางแดง สมจิต ณ เมรุวัดโพธิ์ศรีมงคล ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร