สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางพยอม ศรีจันทร์

นายสุรินันท์ จักรวรรณพร อุปนายกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนางพยอม ศรีจันทร์ ณ วัดโคกกลาง ตำบลลุมโพธิ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร