สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายใส ธรรมนุ

นายดำริ นนท์สามารถ อุปนายกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาตินายใส ธรรมนุ​​