สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายบัวพันธ์ โคตรชารี

นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ นายกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนายบัวพันธ์ โคตรชารี ณ เมรุป่าช้าบ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร