สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายประยูร เถาว์ทอง

นายนิวัตร ศรีเล็ก ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนายประยูร เถาว์ทอง ณ เมรุวัดวินิจธรรมาราม ตำบล กุดชุม อำเภอ กุดชุม ยโสธร 35140