สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางทองจันทร์ บุตีจันทร์

นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ นายกสมาคมฯ , นายนิวัตร ศรีเล็ก ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ และคณะกรรมการ ร่วมมอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นางทองจันทร์ บุตีจันทร์ ณ วัดบ้านวงเจริญ ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร